Portfolio reklamních služeb

  • Obchodní činnost v oblasti reklamy
  • Reklamní poradenství
  • Zprostředkování reklamy
  • Pronájem reklamních ploch
  • Internetová reklama
  • Pořádání společensko-kulturních akcí